Parkoviště u sokolovny v Novém Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Parkoviště u sokolovny v Novém Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Parkoviště u sokolovny v Novém Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je vymezení nové plochy zeleně v blízkém okolí sokolovny a účelná úprava stávající plochy k parkování.
Dispozice parkovacích stání bude změněna na systém kolmých stání s účelovou komunikací šířky 6,0m. Parkovací stání jsou dostupná z obou vjezdů. Výjezd z parkoviště je možný pouze do ul. Okružní. Dopravní značka B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel) byla posunuta až na severní okraj parkoviště a jednosměrný zůstane pouze vlastní vjezd z ul. Palackého. Část parkoviště směrem ke kulturnímu domu zůstane řešena se šikmými parkovacími stáními a účelovou komunikací š. 3,5m. Odstraněny budou zazubené obrubníky a nahrazeny budou obrubou v přímé linii.
Součástí stavby je návrh sadových úprav v okolí sokolovny. Základem vegetačních úprav jsou vzrostlé stromy a kvalitní trávník založený na vyrovnaném terénu. Jako kostra vertikální zeleně s dlouhodobou perspektivou je v ploše trávníku před budovou sokolovny navržena výsadba čtyř nových kvetoucích stromů a v ostrůvku parkoviště jeden listnatý strom.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí, Okružní ulice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 390 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 1. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: vedoucí odboru investic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Parkoviště u sokolovny v Novém Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap