Nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Novém Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Novém Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Novém Strašecí

Předmět veřejné zakázky

- Oprava stávající asfaltová plochy bude před pokládkou umělého sportovního povrchu tak, aby splňovala normové požadavky na rovinatost povrchu. Oprava bude spočívat v proříznutí dilatačních spár, jejich zalití a provedení živičného nátěru v místech, kde se tvoří kaluže.
- Rozsah dodávky umělého sportovního povrchu:
a) hřiště 26,0 x 52,0 m 1352 m2
b) střídačky a trestné lavice 45 m2
c) rezerva pro výměnu poškozených dílů 20 m2
CELKEM 1417 m2
- Specifikace požadavků na umělý sportovní povrch, požadované užitné vlastnosti:
A) Sportovní plastový povrch určený pro venkovní hokejbalová hřiště o rozměrech 26,0 x 52,0 m, využitelný za každého počasí, s možností pokládky na asfaltový povrch (povrch stávajícího hřiště).
B) Sportovní plastový povrch bude:
- polypropylénový, inertní vůči plísním, houbám, vlhkosti, a umožňující odvětrávání podkladu,
- v modulovém provedení s pevným zámkovým spojem, včetně případných dilatačních prvků, o formátu 333 x 333 mm (+/- 10 %), tloušťky min. 13,0 mm,
- odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči znečištění a chemikáliím,
- snadno zdemontovatelný a opakovaně montovatelný,
- musí mít drenážní vlastnosti, tj. musí zajišťovat stálý odvod vody z povrchu,
- bezúdržbový, s vysokou odolností proti mechanickému opotřebení i UV záření,
- umožňující celoroční využití, s možností „zaledování“ v zimě.
C) Sportovní plastový povrch bude zatažen pod mantinely s přesahem min. 50 mm za desku mantinelu. Konstrukce mantinelu včetně nového opláštění bude uzpůsobena pro dilataci plastového povrchu přímo pod mantinel min. 50 mm.
D) Součástí dodávky umělého sportovního povrchu bude lajnování s barvami určenými pro dodávaný umělý sportovní povrch, v provedení na hokejbalové hřiště dle platných předpisů pro pořádání registrovaných soutěží. Součástí dodávky bude i lajnování na mantinelu. Probarvený plast (PE-HD modrý, červeny) vetknutý do okopového pásu.
E) Barevnost sportovního povrchu – přesný barevný odstín bude upřesněn vybranému dodavateli při podpisu smlouvy o dodávce.
- Ze stávajících mantinelů budou demontovány desky a madla v celém rozsahu. Demontované desky budou po dobu montáže deponovány v areálu hokejbalového hřiště, po dokončení bude po dohodě s investorem rozhodnuto o jejich uskladnění popř. likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- V průběhu užívání stávajícího hokejbalového hřiště došlo k vychýlení ocelové konstrukce mantinelů místy až o 15 cm směrem ven. Dočasně byla konstrukce vyztužena vzpěrami. Předmětem dodávky bude úprava nosné konstrukce mantinelu a doplnění nových žárově zinkovaných profilů odpovídajících rozměrů.
- Na stávající konstrukci bude instalováno nové opláštění z plastu PE-HD s UV stabilizací. Požadujeme, aby opláštění bylo montováno v co nejdelších modulech. Za standard bereme min. délku 3 m.
- Předmět veřejné zakázky na dodávku u plastového sportovního povrchu zahrnuje i případnou dodávku vyrovnávací a tlumící podložky.
- Předmět veřejné zakázky zahrnuje u všech dodávek dopravu, pokládku a montáž, a případnou likvidaci odpadů vzniklých realizací dodávky v souladu s příslušnými zákony.
Předmět veřejné zakázky na dodávku Nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Novém Strašecí je dále specifikován v Průvodní a Technické zprávě Hokejbalové hřiště v Novém Strašecí, zpracovatel Ing. Petr Křižák, září 2012, a ve výkazu výměr, které jsou přílohou č. 9 zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel: HBC Nové Strašecí, občanské sdružení, sídlem Fortna 1178, 271 01 Nové Strašecí, IČ: 227 56 345.
Zveřejněno na profilu zadavatele - Města Nové Strašecí.
Zakázka malého rozsahu na dodávku.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Vybavení pro venkovní sporty 37451000-4 Instalace a montáž ocelových konstrukcí 45262400-5 Instalace a montáž oplocení, zábradlí a bezpečnostních zařízení 45340000-2 Vyrovnávání povrchu pro sportoviště 45236110-4 Demontážní práce 45111300-1Značení 3492847

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 828 200,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 2. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

11. 3. 2015, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Novém Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap