Nové Strašecí – vodovod II. etapa, doplnění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nové Strašecí – vodovod II. etapa, doplnění zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nové Strašecí – vodovod II. etapa, doplnění

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je doplnění vodovodu v ul. Na Hrázi a zokruhování stávajících vodovodních řadů v ul. Družstevní a Jungmanova.
Souhrnný výpis navrhovaných délek:
- Vodovodní řad v ul. Jungmanova PE 100 De 110x6,6 47,0 m
- Vodovodní řad v ul. Družstevní LT DN 80 34,0 m
- Vodovodní řad v ul. Na Hrázi PE 100 De 90x5,4 60,0 m
Celkem 141,0 m
Potrubí bude požito tlakové třídy PN 10. Spojováno bude pomocí elektrotvarovek a elektrospojek. Na vodovodních řadech za odbočením ze stávajících řadů budou osazeny šoupata, na konci řadu v ul. Na Hrázi bude umístěn podzemní hydrant.


Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je místní komunikace – ulice Na Hrázi, Družstevní a Jungmanova v Novém Strašecí.
Pozemky dotčené stavbou:
Parc. č. 184/12 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 292/8 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 292/10 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 293/2 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 2128/1 Město Nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 2129/1 Město Nové Strašecí ostatní plocha

Předpokládaný termín zahájení plnění: březen/duben 2017
Požadovaný limitní termín ukončení plnění: 30. 6. 2017

Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen:
- projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Nové Strašecí – vodovod II. etapa, doplnění“, zpracovatel: PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem.
- závazným návrhem Smlouvy o dílo a jejími přílohami – příloha č. 3.
Zadavatel předpokládá spolufinancování realizace předmětu veřejné zakázky z dotační podpory Ministerstva zemědělství. Vybraný dodavatel bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Výkopové práce 45112400-9 Všeobecné stavební práce pro kladení potrubí 45231100-6 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8 Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí 45232100-3 Obnova povrchu vozovky 4523

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí, ul. Jungmannova, Družstevní a Na Hrázi

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

9. 9. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: 721155016

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nové Strašecí – vodovod II. etapa, doplnění.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap