Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v místní části města Nové Strašecí – Pecínov. Jedná se o výstavbu 1,2 km gravitační kanalizace, tří čerpacích stanic a 1 km kanalizačního výtlaku. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť města Nové Strašecí, která je zakončena čistírnou odpadních vod.
Objednatel si vyhrazuje opční právo na výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek, a opravu některých úseků komunikace v celé její šíři, které tvoří nedílnou součást stavby, ale v současné době nejsou projednány.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.novestraseci.cz/aktuality/uredni-deska/verejna-zakazka-nove-straseci-kanalizace-pecinov-2032.html

Poznámka

Předpokládaný termín výstavby – 12 měsíců od zadání veřejné zakázky.
Předpokládaná finanční hodnota opčního práva – 3.000.000 Kč, lhůta pro uplatnění opčního práva – 12 měsíců od zadání veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

344516

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

257/2013/OI/Fr

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45.23.24.10-9, 45.23.24.00-6, 45.23.24.31-2, 45.23.24.40-8

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí, část města Pecínov, kat. území Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 500 000,- bez DPH (24 805 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

12 486 172,99 bez DPH (15 108 269,31 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městský úřad Nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 313 572 511, +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Část 1 ZD - Pokyny pro zpracování nabídky.pdf 3. 4. 2013 Zobrazit
Část 2 ZD - Návrh SoD vč. obchodních podmínek.pdf 3. 4. 2013 Zobrazit
Příloha č 1 Krycí list.pdf 3. 4. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 ČP_Základní_Kvalif_Předp.pdf 3. 4. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 Subdodavatelé.pdf 3. 4. 2013 Zobrazit
Část 2 ZD - Návrh SoD vč. obchodních podmínek.doc 3. 4. 2013 Zobrazit
Příloha č 1 Krycí list.doc 3. 4. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 ČP_Základní_Kvalif_Předp.doc 3. 4. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 Subdodavatelé.doc 3. 4. 2013 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 3. 4. 2013 Zobrazit
1_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám 10. 4. 2013 Zobrazit
2_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám 10. 4. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám_12_4_2013 12. 4. 2013 Zobrazit
4_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám VZ "Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov" 16. 4. 2013 Zobrazit
5_VZ Nové Strašecí - kanalizace - Pecínov_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám_17_4_2013 19. 4. 2013 Zobrazit
Sdělení o přimeřeném prodloužení lhůty k podání nabídky 19. 4. 2013 Zobrazit
Odůvodnění úpravy v uveřejnění vyhlášené veřejné zakázky "Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov" 22. 4. 2013 Zobrazit
6_VZ Nové Strašecí - kanalizace - Pecínov_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám_6_5_2013 6. 5. 2013 Zobrazit
Dokladová část_D_ k prováděcí projektové dokumentaci 6. 5. 2013 Zobrazit
Sdělení o prodloužení lhůty k podání nabídek_2 6. 5. 2013 Zobrazit
Odůvodnění změny ve vyhlášeném oznámení VZ 7. 5. 2013 Zobrazit
7_VZ Nové Strašecí - kanalizace - Pecínov_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám_14_5_2013 15. 5. 2013 Zobrazit
8_VZ Nové Strašecí - kanalizace - Pecínov_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám_14_5_2013 15. 5. 2013 Zobrazit
3_Prodloužení lhůty k podání nabídek VZ Nové Strašecí–kanalizace–Pecínov 15. 5. 2013 Zobrazit
Odůvodnění úpravy v uveřejněném oznámení VZ Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov_3 15. 5. 2013 Zobrazit
9_VZ Nové Strašecí - kanalizace - Pecínov_Dodatečná informace k zadávacím podmínkám_24_5_2013 24. 5. 2013 Zobrazit
Protokol o posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 5 ZVZ + Příloha č. 1 – seznam dokladů, kterými uchazeči prokázali technické kv 28. 6. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo v kompletním znění – uzavřená 6. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení informace o uzavření smlouvy 10. 9. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele podle § 85 ZVZ 18. 9. 2013 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dle § 147a odst. 4 ZVZ 21. 3. 2014 Zobrazit
Sdělení zadavatel o ceně uhrazené za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce, tj. roce 2013, dle § 147a odst. 3 ZVZ 21. 3. 2014 Zobrazit
Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov – opravy asfaltových povrchů komunikací v 9. 7. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 SOD 30. 1. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 2 SoD 30. 1. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 3 SoD 30. 1. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 4 SoD 30. 1. 2015 Zobrazit
Seznam subdodavatelů a skutečně zaplacené ceny za plnění VZ v roce 2014 dle § 147a zákona o veřejných zakázkách 4. 2. 2015 Zobrazit
Seznam akcionářů dodavatele Severočeské stavební, a. s., dle § 147a ZVZ 4. 2. 2015 Zobrazit
Sdělení zadavatele o výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 20. 5. 2015 Zobrazit
Seznam subdodavatelů a skutečně zaplacené ceny za plnění VZ v roce 2014 dle § 147a zákona o veřejných zakázkách 28. 5. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap