Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV 2. zveřejnění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV 2. zveřejnění zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV 2. zveřejnění

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace ve městě Nové Strašecí a výstavba nové čistírny odpadních vod s kapacitou 7000 EO. Celková délka navržené kanalizace je 6679 m - z toho se předpokládá 1176 m výtlaku, 4610 m gravitace a 893 m veřejných částí kanalizačních přípojek. Dále výstavba 4 ČS.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-016052

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

122 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OSWALDOVÁ & PARTNERS advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jiří Oswald

Kontaktní e-mail: jiri.oswald@akosw.cz

Kontaktní telefon: +420 224 814 773

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV 2. zveřejnění.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV 2. zveřejnění zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Sdružení NS - kanalizace a ČOV správce: Mamelom, s.r.o. (24834629) Dodavatel 131 834 547,- Kč vč. DPH
108 954 171,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap