Nové Strašecí – doplnění tří kamerových bodů MKDS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nové Strašecí – doplnění tří kamerových bodů MKDS zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nové Strašecí – doplnění tří kamerových bodů MKDS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku je provést doplnění tří stávajících bodů MKDS, tj. dodat, instalovat, zprovoznit a začlenit do systému:
- kameru snímající a zaznamenávající SPZ automobilů na kamerovém bodě v ul. Palackého
- kameru snímající a zaznamenávající SPZ automobilů na kamerovém bodě na náměstí B. Smetany
- statickou kameru na kamerovém bodě v ul. Školní
v rozsahu:
I. Monitorovací a vyhodnocovací pracoviště
Nadále bude umístěno ve služebně Městské policie Nové Strašecí (Dukelská ul. č.p. 550), v celoročním nepřetržitém provozu. Softwarové vybavení – Geovision.
Monitorovací pracoviště – požadavky:
doplnit stávající systém o potřebné licence pro provoz doplněných kamerových bodů
doplnit server o potřebný software pro rozpoznávání a záznam SPZ

II. Kamerová místa
Zadavatel předpokládá v rámci doplnění stávajícího MKDS dodávku a zprovoznění tří nových kamer:
- kamerový bod v ul. Palackého – kamera rozpoznávající SPZ: bude umístěna na rohu budovy č. p. 189 v ulici Palackého, N 50°9.16130', E 13°53.95443'
- kamerový bod na nám. B. Smetany – kamera rozpoznávající SPZ: bude umístěna na rohu budovy č. p. 132 na nám. B. Smetany, N 50°9.10190', E 13°54.10797'
- kamerový v ul. U Školy – kamera statická: bude umístěna na rohu budovy č. p. 213 v ul. U Školy, N 50°9.15285', E 13°54.12245'
- Předpokládané umístění jednotlivých kamerových míst a pokrytí sledovaných prostor – viz přiložený mapový podklad.
Kamerová místa – požadavky:
a) provedení mechanických konstrukcí a upevnění zásadně v protikorozní úpravě a nepřenášející zvuk otáčejících se polohovacích hlavic na konstrukci obytných objektů,
b) kamerový terminál vykazující vysokou odolnost proti povětrnostním podmínkám lokality Nové Strašecí,
c) použití Full HD IP kamer s minimálním rozlišením 2 Mpx, s režimem den a noc, odolné proti povětrnostním vlivům lokality Nové Strašecí, instalace k současnému kamerovému bodu
Kamerová místa – další požadavky:
- jednotlivá kamerová místa budou napojena na přenosovou optickou síť občanského sdružení bubákov.net; podmínky projedná s občanským sdružením každý uchazeč samostatně,
- cenová nabídka bude obsahovat podrobné uvedení položek a nákladů (v podrobnosti umožňující posoudit navržené technické řešení) na realizaci kamerových míst (včetně nosných a úchytných prvků, napojení na rozvod elektro a přenosovou optickou síť občanského sdružení bubákov.net), v rozsahu veškerých nezbytných a nutných nákladů pro plnohodnotný provoz,
- v nabídce uchazečů bude uveden u navržených kamer: typ, výrobce, parametry navržené kamery,
- v nabídce uchazečů bude uveden u navržených objektivů: typ, výrobce a parametry

III. Přenos obrazu z kamer a řídících povelů
- Přenos obrazu a řídících povelů musí být zajištěn obousměrný.
- Pro přenos dat bude využita optická síť občanského sdružení bubákov.net. Nabídka uchazečů bude obsahovat podrobné uvedení položek a nákladů (v podrobnosti umožňující posoudit navržené technické řešení).
IV. Další požadavky zadavatele na zpracování nabídky:
a) Součástí navrženého řešení bude zajištění ochrany eliminující vznik škody působením enormních hodnot v napájecí síti nebo působením atmosférické elektřiny.
b) Součástí nabídky uchazeče bude ocenění provedené kamerové zkoušky, případně opakovaných nezbytných kamerových zkoušek pro kamerová stanoviště (v rámci položky „Nastavení, zprovoznění a odzkoušení kamerového bodu“.

Veškeré údaje v nabídce, včetně technických popisů zařízení a jeho jednotlivých komponent, budou předloženy v českém jazyce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

247 933,- bez DPH (300 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

181 330,- bez DPH (219 409,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

3. 10. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: vedoucí odboru investic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní datová schránka: h2sbx9c

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nové Strašecí – doplnění tří kamerových bodů MKDS.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap