KD Nové Strašecí foyer - výměna podhledů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce KD Nové Strašecí foyer - výměna podhledů zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

KD Nové Strašecí foyer - výměna podhledů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jsou úpravy podhledu v prostoru foyer v přízemí Novostrašeckého kulturního centra, přes které je vstup do hlavního sálu, nebo po schodišti do patra KC. Prostor foyer je víceméně obdélníkového půdorysu, s profilací stěn či sloupů a s otevřenou plochou čtyřramenného schodiště do 1. patra. Stávající podhled je tvořen z hliníkových lamel š. ~150 mm /FEAL/, v barvě bílé, zavěšených na systémovém roštu. Do podhledu jsou v pravidelném kroku osazena zapuštěná obdélníková svítidla vel. 300 × 1200 mm. Stávající podhled vč. svítidel - cca 50 ks, bude v celé ploše demontován a nahrazen podhledem novým akustickým minerálním kazetovým, osazeným do stejné výšky jako podhled stávající. Předmětem tohoto projektu je dále také instalace nových svítidel do nového stropního podhledu, včetně světelných elektrických rozvodů, připojených ze stávajícího rozvaděče v 1. P.P. objektu.

Specifikace podhledu: Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,0, αp125Hz =0,50. Artikulační třída AC (1.5) 200. Obsah CO2max 6 Kg CO₂equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických sloučenin (Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+.
Panely systému mají natřenou polozapuštěnou boční hranu10mm pod rastr, tloušťka panelu 40mm a rozměrem panelu 1200x600mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je cca5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo čištění za mokra.

Specifikace svítidel: Nová osvětlovací soustava byla navržena dle ČSN EN 12464-1/ 2012 : Veřejné prostory –
Společné prostory – 5.28.1 : vstupní haly : udržovaná osvětlenost 100 lx, činitel oslnění UGRL 22; rovnoměrnost 0,4, činitel podání barev 80. Svítidla s LED světelnými zdroji budou montována po dvojicích do rastru 1200 x 600 mm.
Jedno z dvojice bude vybaveno autonomním náhradním zdrojem s autotestem a dobou svícení 3 h. Při běžném provozu budou svítit všechna svítidla, v nouzovém režimu vždy pouze jedno z dvojice. Veškerá stávající zářivková svítidla budou zdemontována, včetně kabeláže. Rozvody pro napájení nouzového osvětlení ve stropních svítidlech, napájené z nezávislého zdroje budou zdemontovány bez náhrady.
Světelná soustava bude napájena ze stávajících vývodů, z 3. pole rozvaděče RS, umístěného v 1. P.P. objektu. V rozvaděči existují pro osvětlení foyer tři světelné obvody, spínané stykači a ovládané z ovládací skříňky PNL1 v rohu foyer. Vývody pro osvětlení foyer z rozvaděče budou zrevidovány, případně opraveny.
Nová osvětlovací soustava bude rozdělena do tří, samostatně spínaných řad. Jednotlivé řady budou připojeny ze stávajícího rozvaděče jednofázově. Nové světelné rozvody budou provedeny pětivodičovými kabely – ke každému nouzovému svítidlu je nutno přivést nespínanou referenční fázi. Odbočky ke svítidlům budou v odbočných krabicích, k svítidlům bez náhradního zdroje trojžilovým kabelem.
Kabelová vedení mezi svítidly budou uložena nad podhledem v ochranných trubkách. Přívody z rozvaděče RS budou vedeny shodnou trasou se stávajícími přívody. Přesné vedení trasy bude nutno určit až při demontáži stávajících kabelů. S ohledem na charakter objektu je navrženo pro vedení nad podhledem použití bezhalogenových kabelů s třídou reakce na oheň B2ca,s1,d0 ve smyslu ČSN 73 802, 12.9.3 a). Případné ucpávky na kabelových průchodech, budou obnoveny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Strašecí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 303 606,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 213 566,- bez DPH (1 468 414,86 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 213 566,- bez DPH (1 468 414,86 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: vedoucí odboru investic

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce KD Nové Strašecí foyer - výměna podhledů.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap