Autobusové zastávky v ulici Karlovarská – Nové Strašecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Autobusové zastávky v ulici Karlovarská – Nové Strašecí zadávané zadavatelem Město Nové Strašecí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nové Strašecí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Autobusové zastávky v ulici Karlovarská – Nové Strašecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových autobusových zastávek v ul. Karlovarská č. II/606, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

Součástí stavby je:
- vybudování nového zálivu pro autobusovou zastávku ve směru na Rakovník – vybudování nového nástupiště se zastávkových přístřeškem,
- stavební úpravy (rekonstrukce) stávající zastávky ve směru na Prahu,
- stavební úpravy (rekonstrukce) stávajícího chodníku podél RD,
- nový přechod pro chodce,
- úprava vjezdu k čerpací stanici,
- nasvícení přechodu pro chodce,
- odstranění vodovodní šachty před č.p. 618.

Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je ulice Karlovarská č. II/606 v Novém Strašecí.
Místo stavby se nachází na západním okraji města a zastávky budou umístěny podél stávající silnice mezi čerpací stanicí PHM Benzina a diskontní prodejnou LIDL. Autobusová zastávka ve směru do centra města je umístěna ve stávajícím zálivu za výjezdem z parkoviště u LIDLu. Zastávka ve směru z centra je nově navržena v zelené (travnaté) ploše směrem k čerpací stanici Benzina.
Pozemky dotčené stavbou:
Parc. č. 2164/1 Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR ostatní plocha
Parc. č. 1341/8 Město nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 1341/9 Město nové Strašecí ostatní plocha
Parc. č. 1475/3 BENZINA, s. r. o. ostatní plocha

Předpokládaný termín zahájení plnění: ve dnech 7 – 15. dubna 2014
Požadovaný limitní termín ukončení plnění: 31. srpna 2014

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným vzorem Smlouvy a jeho přílohami. Závazný vzor Smlouvy tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Předmět plnění je financovaný z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy. Vybraný dodavatel bude dle pravidel operačního programu osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, nejedná se o zadávací řízení dle Zákona.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Stavební práce 45000000-7 Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 Výstavba silnic 45233120-6 Stavební úpravy chodníků 45213316-1 Výstavba parkovišť 45223300-9 Výstavba přístřešků pro autobusové zastávky 45213315-4 Stavby sloužící dopravě 45213300-6 V

Místo plnění veřejné zakázky

Město Nové Strašecí.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

24. 2. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město nové Strašecí

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Friebert

Kontaktní e-mail: friebert@novestraseci.cz

Kontaktní telefon: +420 721 155 016

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Autobusové zastávky v ulici Karlovarská – Nové Strašecí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap