Rekultivace bývalé skládky TKO v Nové Včelnici

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekultivace bývalé skládky TKO v Nové Včelnici zadávané zadavatelem Město Nová Včelnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Nová Včelnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekultivace bývalé skládky TKO v Nové Včelnici

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekultivace bývalé skláky TKO v Nové Včelnici, včetně zabránění vniku povrchových vod do tělesa skládky a tím eliminace možných rizik zněčištění povrchových vod, případně zdrojů pitné vody.
V rámci projektu bude provedeno odstranění náletových dřevin, srovnání povrchu, zabezpečení bývalé skládky proti vsaku dešťových vod, vybudování monitorovacího pozaďového vrtu a konečná úprava povrchu bývalé skládky tuhého komunálního odpadu v Nové Včelnici zalesněním.
Celá rekultivovaná plocha je 9700 m2.

Externí odkaz na bližší informace

veřejná zakázka je taktéž uveřejněna na webových stránkach města Nová Včelnice - www.vcelnice.cz

Poznámka

Dne 11.4.2013 se uskuteční od 13.00 hodin prohlídka místa plnění - bližší informace viz. zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

7/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45112300-8 Navážka a rekultivace půdy, 45112320-4 Rekultivační práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nová Včelnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 500 000,- bez DPH (6 655 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 948 515,- bez DPH (2 357 704,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 3. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 4. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: tajemnice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Nebeská

Kontaktní e-mail: pnebeska@vcelnice.cz

Kontaktní telefon: +420 384 371 321

Kontaktní datová schránka: hkdbttn

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekultivace bývalé skládky TKO v Nové Včelnici.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekultivace bývalé skládky TKO v Nové Včelnici zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Radek Gregor (65752503) Dodavatel 2 357 704,- Kč vč. DPH
1 948 515,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap