Naše Napajedla - město pro život - revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 2. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Naše Napajedla - město pro život - revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 2. etapa zadávané zadavatelem Město Napajedla. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Napajedla

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Naše Napajedla - město pro život - revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 2. etapa

Předmět veřejné zakázky

Oprava veřejných ploch ve městě Napajedla. Zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU prostřednictvím ROP Střední Morava.
Součástí díla je provedení rovněž podrobné polohopisné i výškopisné vytýčení a geometrický plán zhotoveného díla, zajištění a nasondování všech inženýrských sítí, které mohou být při zhotovování díla, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, provedení a dokladování všech předepsaných zkoušek a revizi prováděného díla, zajištění publicity- zhotovení a zveřejnění propagačních tabulí dle ustanovení ROP

Externí odkaz na bližší informace

http://www.napajedla.cz/oficialni-prezentace/mesto-napajedla/mesto-dokumenty/verejne-zakazky/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P10V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Místo plnění veřejné zakázky

Napajedla

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 12. 2010

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 12. 2010

Lhůta pro podání nabídek

7. 1. 2011, 24:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Naše Napajedla - město pro život - revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 2. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Revitalizace veřejných ploch 23. 12. 2010 Zobrazit
0. 0. 0000 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap