Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice zadávané zadavatelem Město Modřice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Modřice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků se nachází v severo-východní části města Modřice podél ulic Husova a Masarykova. Na západě úprava hraničí s ulicí Komenského, na jihu s ulicemi Sadová a Poděbradova, na severu s ulicí Pilcova. Ulice Husova je vedena v pasportu komunikací jako silnice III/ 15280 a ulice Masarykova jako silnice III/15278. Pro přehlednost byly řídící osy rozděleny do dvou tras 1, 2 a podle řešených úseků do samostatných stavebních objektů. Celková délka trasy 1 je 327.933m a trasy 2 je 253,673m. Pozemkově je rekonstrukce chodníků umístěna na pozemcích města Modřice, Jihomoravského kraje a omezeně na pozemcích soukromých vlastníků.

Projektová dokumentace je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO 101 – Rekonstrukce chodníků na ulici Husova II.etapa
SO 102 – Rekonstrukce sjezdů k nemovitostem a míst připojení účelových a místních komunikací
SO 103 – Rekonstrukce chodníků na ulici Husova a Masarykova
SO 104 – Rekonstrukce sjezdů k nemovitostem a míst připojení účelových a místních komunikací
SO 105 – Rekonstrukce chodníků na ulici Masarykova po vjezd do areálu Chapel Invest
SO 106 – Rekonstrukce sjezdů k nemovitostem
SO 301 – Kanalizační přípojky na ulici Husova
SO 302 – Rekonstrukce jednotné kanalizace na ulici Masarykova
SO 303 – Přepojení jednotné kanalizace z ulice Pilcova
SO 401 – Osvětlení přechodů pro pěší

Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213316-1

Místo plnění veřejné zakázky

Modřice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 455 623,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 10. 2017, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Anna Kroulíková

Kontaktní e-mail: zakazky@dea.cz

Kontaktní telefon: + 420 545 110 145

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap