Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích zadávané zadavatelem Město Lovosice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Lovosice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích

Předmět veřejné zakázky

A) Projekční práce
Veřejná zakázka je zadávána dle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ, která je realizována v souladu s § 44 odst. 5 ZVZ. Stavba bude vybraným Dodavatelem jako zhotovitelem díla provedena v souladu s technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon a funkci dle § 44 odst. 5 ZVZ. Zadavatel dále poskytuje projektovou dokumentaci ve stupni DPS (pro stavební povolení).
Zadavatel poskytuje orientační výkaz výměr, který je nezávazným dokumentem a není součástí technických podmínek předmětu plnění. V případě, kdy údaje uvedené v orientačním výkazu výměr neodpovídají rozsahu prací, služeb a dodávek nezbytných pro splnění požadavků na výkon a funkci definovaných technickými podmínkami, Dodavatel stanoví rozsah prací, služeb a dodávek včetně cen potřebných pro splnění požadavků na výkon a funkci dle jeho zvyklostí.
Dodavatel tedy nemá povinnost respektovat jakékoliv ceníky či sazebníky. V případě, že by byly v přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení standardu, který však Dodavatel může nahradit technicky a kvalitativně srovnatelným řešením.


B) Stavební práce
Hlavní objekt stavby tvoří upravovaná plocha autobusového nádraží, úprava šířkových poměrů v ul. Terezínské mezi obrubníky s napojením ul. Žižkova a Nádražní a úprava komunikace k bývalé poště a napojení nádraží ČD.
Součástí stavby bude úprava šířkového uspořádání v celé ploše nádraží, včetně nového uspořádání a řešení odjezdových stání autobusů s úpravou jejich počtu (původně 7 stání, nově 5 stání), vytvoření odstavných stání pro maximálně 2 autobusy, rekonstrukce komunikací, vč. úprav navazujících chodníků, vytvoření nových parkovacích míst (v prostoru nádraží) při zachování stávající vzrostlé zeleně, zachování 3x míst pro taxislužby, nové veřejné osvětlení a úprava odvodnění zpevněných ploch, výškové vyrovnání povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce, vyvolané překládky inženýrských sítí.

Součástí plnění předmětu díla je i propagace projektu dle přílohy č. 5 zadávací a kvalifikační dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Lovosice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

38 000 000,- bez DPH (45 980 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2014, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Q PRO 7 a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislava Hartová

Kontaktní e-mail: hartova@gpro7.com

Kontaktní telefon: 603 525 970

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti VZ Lovosice 18. 9. 2014 Zobrazit
Zadávací a kvalifikační dokumentace 18. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 Nabídkový list 18. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 Závazný návrh smlouvy 18. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 Projektová dokumentace 18. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 Stavební povolení 18. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 Výkaz výměr 18. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 Propagace stavby (metodický pokyn pro publicitu) 18. 9. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace I. 30. 9. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace II. 6. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 3 7. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 3 _ Specifikace IS 7. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 3 _ Specifikace IS_grafické znázornění 7. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 4 8. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 4_Soupis prací vč. technické specifikace 8. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 4_Rekapitulace 8. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 5 10. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č.6 14. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 7 15. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 7_7a Příloha č 1 Nabídkový list 15. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace č. 7_7b dodatečné informace - nákres 15. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 8 27. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 8 - 8a Příloha č 1 Nabídkový list 27. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 8 - 8b Příloha č 2 návrh smlouvy Lovosice 27. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 9 3. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 9_9a Příloha č 2 návrh smlouvy lovosice 3. 11. 2014 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti VZ 4. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 10 10. 11. 2014 Zobrazit
10a Příloha č 1 Nabídkový list 10. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 11 12. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 12 18. 11. 2014 Zobrazit
OZNÁMENÍ PODÁNÍ NÁMITEK A ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 24. 11. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace_úprava zadávacích podmínek 25. 11. 2014 Zobrazit
Zadávací a kvalifikační dokumentace 25. 11. 2014 Zobrazit
SOD_zmena_zadavacich_podminek 25. 11. 2014 Zobrazit
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 10. 12. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 11. 12. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap