Revitalizace centra města Liběchov při silnici I/9

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace centra města Liběchov při silnici I/9 zadávané zadavatelem Město Liběchov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Liběchov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace centra města Liběchov při silnici I/9

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je rekonstrukce ploch v centrální části města Liběchov v ulici Rumburská, při silnici I/9 u budovy městského úřadu č.p. 53 a budovy pošty, č.p. 40. Projekt zahrnuje opravu zdi náhonu, nové veřejné osvětlení, nasvětlení přechodu pro chodce, nové chodníky, dlážděné plochy, sadové úpravy, mobiliář. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a zejména komfort pohybu pěších podél a přes silnici I/9 a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace.
Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území Liběchov a dělí se na tyto stavební objekty:

- SO101 – Komunikace pro pěší => investor město Liběchov
- SO102 – Střední dělící ostrůvek => NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ZAKÁZKY - investor ŘSD ČR (SO byl převzat do řešení projektu rekonstrukce silnice – „I/9 VEHLOVICE – ŽELÍZY“ – předpoklad realizace 8/2021)
- SO103 – Dopravní značení => investor město Liběchov
- SO201 – Opěrná zeď náhonu => investor město Liběchov
- SO202 – Oprava opěrné zdi – východní část => investor město Liběchov
- SO401 – Nasvětlení přechodu => investor město Liběchov
- SO402 – Veřejné osvětlení => investor město Liběchov
- SO801 – Sadové úpravy => investor město Liběchov
- SO901 – Mobiliář => investor město Liběchov

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Město Liběchov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 173 955,13 bez DPH (6 260 485,71 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 371 804,05 bez DPH (6 499 882,90 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 149 705,96 bez DPH (7 441 144,21 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Liběchov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavla Veverková

Kontaktní e-mail: pavla.veverkova@libechov.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace centra města Liběchov při silnici I/9.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace centra města Liběchov při silnici I/9 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Gardenline s.r.o. (27263827) Dodavatel 6 499 882,90 Kč vč. DPH
5 371 804,05 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap