Rekonstrukce chodníku při silnici I/9 v Liběchově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce chodníku při silnici I/9 v Liběchově zadávané zadavatelem Město Liběchov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Liběchov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce chodníku při silnici I/9 v Liběchově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí chodníku při silnici I/9. Při silnici I/9 se řeší chodník podél levé strany silnice od budovy Městského úřadu až k začátku pozemků areálu Akademie věd za domem č.p. 87. Pravá strana chodníku není součástí této veřejné zakázky! Stejně tak chodník při silnici II/261. Při obnově budou převážně zachovány stávající šířkové poměry. K úpravám dojde pouze lokálně v místech, kde to umožňuje stávající uspořádání a kde je rozšíření žádoucí z hlediska bezpečného pohybu chodců. Šířka chodníků se pohybuje v rozmezí od 0,90m až po 2,25m.
Stavba řeší pouze obnovu stávajících chodníků. Předmětem nejsou žádné úpravy stávajících komunikací - autobusové zastávky, přechody pro chodce ani úprava stávající křižovatky silnic I/9 a II/261. Přestože stávající chodníky podél silnice I/9 mají úseky, kde jejich šířka neodpovídá příslušným normovým požadavkům, stavební profil komunikace neumožňuje jejich rozšíření.
Realizací chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti pěšího provozu podél silnice, na které je poměrně silný provoz včetně kamionové dopravy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Liběchov, Rumburská ul.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 450 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 193 892,- bez DPH (2 654 609,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce chodníku při silnici I/9 v Liběchově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 15. 6. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce chodníku při silnici I/9 v Liběchově zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Milan Staňo (64013430) Dodavatel 2 654 609,- Kč vč. DPH
2 193 892,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap