Tělocvična v Lázních Bohdanči

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tělocvična v Lázních Bohdanči zadávané zadavatelem Město Lázně Bohdaneč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Lázně Bohdaneč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tělocvična v Lázních Bohdanči

Předmět veřejné zakázky

Projekt navrhuje vybudování nové sportovní haly v areálu základní školy, s tělocvičným sálem určeným pro různé druhy sportů a dále s doplňkovým menším gymnastickým sálem umístěným v samostatné části objektu, kde je situováno i sociální zázemí se šatnami. V této části je dále situována klubovna, prostor vrátnice přiléhající ke vstupu do řešeného objektu a technické a technologické zázemí. Projekt navrhuje také komunikační propojení se stávajícím objektem jídelny na úrovni 1.NP i 2.NP. V prostoru samotného tělocvičného sálu jsou umístěny sklady nářadí, šatny trenérů a učitelů školy a prostory střídaček pro hrající týmy. Na úrovni 2.NP je vybudována galerie pro diváky s kapacitou 140 míst.
Sportovní hala bude především sloužit pro účely školního provozu základní školy, počítá se ale také s možným využitím pro sportovní kluby města a pro další volnočasové aktivity veřejnosti města Lázně Bohdaneč. Samostatným vstupem s možností oddělení od provozu jídelny je tak možné zajistit i provozování akcí o víkendech nebo v pracovních dnech mimo provozní dobu školy a jídelny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212225-9

Místo plnění veřejné zakázky

areál ZŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

49 467 000,- bez DPH (59 855 070,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

47 810 815,- bez DPH (57 851 086,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 9. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrace veřejných zakázek

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Petrželová

Kontaktní e-mail: petrzelova@zakazkyrp.cz

Kontaktní telefon: 736701880

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tělocvična v Lázních Bohdanči.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Tělocvična v Lázních Bohdanči zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Bursík Holding, a.s. (28223063) Dodavatel 57 851 086,- Kč vč. DPH
47 810 815,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Tělocvična v Lázních Bohdanči zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 Bursík Holding, a.s. (28223063) 0,-
0,-
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap