REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA zadávané zadavatelem Město Kostelec na Hané. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Kostelec na Hané

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se I.etapy vyplývající z projektové dokumentace zpracované společností Arch Tech Bohemia s.r.o., Jabloňová 4243, 767 01 Kroměříž, IČO: 04633717, odpovědný projektant Ing. David Zapletal.

Rozsah stavby:
Jedná se o revitalizaci sídliště Sport, které se nachází zastavěném území při severo-východním okraji města Kostelec na Hané. Rozsah stavby I.etapy vyplývá ze Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

UPOZORNĚNÍ:
PŘEDMĚTEM TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE POUZE REALIZACE I.ETAPY (z celkových IV). Další etapy budou realizovány dle finančních možností zadavatele.


Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky a další podmínky obsahuje zadávací dokumentace a její přílohy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

4500000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Kostelec na Hané – Sídliště Sport – I.etapa.

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 10. 2019

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2019, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TIZZI engineering s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Josef Křeháček

Kontaktní e-mail: projekty@tizzien.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ SPORT KOSTELEC NA HANÉ - I. ETAPA.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
P1 15. 10. 2019 Zobrazit
P2 15. 10. 2019 Zobrazit
P4 15. 10. 2019 Zobrazit
P5 15. 10. 2019 Zobrazit
P6 15. 10. 2019 Zobrazit
ZD 15. 10. 2019 Zobrazit
Výzva 15. 10. 2019 Zobrazit
P3 15. 10. 2019 Zobrazit
Odkaz na el. nástroj pro příjem nabídek 15. 10. 2019 Zobrazit
VZD_01 20. 10. 2019 Zobrazit
VZD_02 24. 10. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 3. 12. 2019 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 5. 12. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 vč. příloh 4. 12. 2020 Zobrazit
Prohlášení o výši skutečně uhrazené ceny 2020 28. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap