Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích zadávané zadavatelem Město Klimkovice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Zadávací dokumentace+Písemná výzva k podání nabídky
Kvalifikace dodavatelů (požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele)
Obchodní podmínky zadavatele (požadavky na obsah smlouvy)
Kompletně, včetně projektové dokumentace a výkazu výměr, na CD k vyzvednutí na MěÚ nebo ke stažení na http://www.mesto-klimkovice.cz/ - papírová dokumentace nebude předávána.

Datum uveřejnění

23. 11. 2011

Externí odkaz

http://www.mesto-klimkovice.cz/uredni_deska.php

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap