Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích zadávané zadavatelem Město Klimkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Klimkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích

Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem zadávacího řízení je přidělení zakázky vybranému uchazeči a uzavření smlouvy na zhotovení zakázky „Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích CZ.1.02/6.5.00/10.07118“ dle projektové dokumentace zhotovené fy Ing. Alena Vavříková a zejména dle přesné specifikace a výměr v dodaném slepém rozpočtu.
2. Předmětem vlastní zakázky je realizace akce „Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích“ a následná péče v době trvání 3 let. Následná péče na 3 roky není financovaná z prostředků OPŽP, ale její cena a cena zhotovení a instalace bronzové desky je součástí soutěže.
3. Projektová dokumentace a slepé rozpočty jsou součástí zadávací dokumentace v elektronické podobě na CD, jež je připojeno k této výzvě – výslovně upozorňujeme na rozdíl mezi PD (výkresy, TZ) a slepým rozpočtem, který vznikl v důsledku realizace některých prací. Pro VZ platí výměry uvedené ve slepém rozpočtu.
Všechny podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která sestává z těchto částí, jež jsou elektronickou přílohou této výzvy, která je současně vyvěšena na úřední desce a webových stránkách města Klimkovic
- Zadávací dokumentace
- Výkaz výměr, (slepý rozpočet, včetně následné péče) + specifikace
- Projektová dokumentace zpracovaná fy Ing. Alena Vavříková, autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, číslo autorizace ČKA 1270
- Kvalifikace dodavatelů (požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele)
- Obchodní podmínky zadavatele (požadavky na obsah smlouvy)
- Grafický manuál OPŽP
Vše na CD k vyzvednutí na MěÚ, papírová dokumentace nebude předávána

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mesto-klimkovice.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Zahradnické služby - 77300000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Klimkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 745 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 11. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 11. 2011

Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2011, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 23. 11. 2011 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap