Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec zadávané zadavatelem Město Hrochův Týnec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hrochův Týnec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky budou práce, které jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci “Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec“ vypracované společností CODE spol. s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice 530 00, vypracoval: Ing. Lukáš Závodný, zodpovědný projektant: Ing. Viktor Meduna (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Výkaz výměr je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Výkaz výměr“. Projektová dokumentace je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

pozemek parc. č. st. 27/14, parc. č.p. 1233, parc.č.p. 1231, parc.č.st. 690, v katastrálním území obce Hrochův Týnec, blíže specifikováno v projektové dokumentaci

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 582 901,80 bez DPH (1 915 311,17 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

13. 9. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPA Tender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Hájková

Kontaktní e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Kontaktní telefon: +420 542 211 083

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběrný dvůr pro město Hrochův Týnec.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap