Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v městě Hostomice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v městě Hostomice zadávané zadavatelem Město Hostomice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostomice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v městě Hostomice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele kanalizačního a vodního systému města Hostomice (dále „provozovatel“ nebo „koncesionář“). S vybraným koncesionářem bude uzavřena koncesní smlouva na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.8.2022 s možností výpovědi dle zadavatelem stanovených podmínek. Koncesionář bude za vlastníka kanalizačního a vodovodního systému, kterým je město Hostomice, provozovat kanalizaci, vodovod a ČOV a bude vybírat vodné a stočné od občanů města. Provozování kanalizací je souhrn činností, kterými se zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při manipulaci, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro stočné a další související činnosti

Poznámka

Koncesní řízení malého rozsahu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

70330000-3

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Hostomice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 958 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2017, 09:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v městě Hostomice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v městě Hostomice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (46356975) Dodavatel 47,39 Kč vč. DPH
47,39 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap