Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Hostomicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Hostomicích zadávané zadavatelem Město Hostomice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostomice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Hostomicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem koncesního řízení je výběr provozovatele kanalizačního a vodovodního systému města Hostomice (dále „provozovatel“ nebo „koncesionář“). S vybraným koncesionářem bude uzavřena koncesní smlouva na dobu určitou od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2027 s možností výpovědi dle zadavatelem stanovených podmínek. Koncesionář bude za vlastníka kanalizačního a vodovodního systému, kterým je město Hostomice, provozovat kanalizaci, vodovod a ČOV a bude vybírat vodné a stočné od občanů města.

Poznámka

Koncesní řízení podle zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

70330000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Město Hostomice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 070 650,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ACCON T&T services, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Framberk

Kontaktní e-mail: zakazky@accon.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Hostomicích.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap