Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa zadávané zadavatelem Město Hostomice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostomice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle výkazů výměr a projektové dokumentace pro provádění stavby “REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ – 1. ETAPA“. Realizace výstavby bezbariérových chodníků v centrální části města Hostomice v prostoru Tyršova náměstí a ul. Bezdědické, ul. Široké, ul. Nádražní. Tyršovo náměstí je prostorem, kde se křižují silnice II. třídy II/114 Hořovice – Dobříš a II/115 Praha – Řevnice – Jince. Oba silniční průtahy se kříží v těžišti náměstí na křižovatce u městského úřadu a pošty. Převážná část chodníku je navržena podél jižní strany Tyršova náměstí (silnice II/114). Tato pěší trasa je nejfrekventovanější v celém městě – propojuje centrální křižovatku se základní školou (západní větev) a drobnými prodejnami (východní větev). Z centrální křižovatky pokračuje severním směrem ul. Nádražní (silnice II/115), kde je navržen oboustranný bezbariérový chodník. Západní větev prochází parkem a kolem budovy nákupního střediska. Východní větev prochází kolem budovy pošty, MŠ a hasičské zbrojnice, na konci parku z ní odbočuje místní komunikace propojující ul. Nádražní s autobusovou stanicí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

483202

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Hostomice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ACCON, managers & partners, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Sýkorová

Kontaktní e-mail: lucie.sykorova@accon.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Strabag a.s. (60838744) Dodavatel 31 034 262,- Kč vč. DPH
25 648 150,- Kč bez DPH
TREPART s.r.o. (25917838) Uchazeč 25 269 463,- Kč vč. DPH
20 883 853,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap