Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa zadávané zadavatelem Město Hostomice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostomice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle výkazů výměr a projektové dokumentace pro provádění stavby “REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ – 1. ETAPA“. Realizace výstavby bezbariérových chodníků v centrální části města Hostomice v prostoru Tyršova náměstí a ul. Bezdědické, ul. Široké, ul. Nádražní. Tyršovo náměstí je prostorem, kde se křižují silnice II. třídy II/114 Hořovice – Dobříš a II/115 Praha – Řevnice – Jince. Oba silniční průtahy se kříží v těžišti náměstí na křižovatce u městského úřadu a pošty. Převážná část chodníku je navržena podél jižní strany Tyršova náměstí (silnice II/114). Tato pěší trasa je nejfrekventovanější v celém městě – propojuje centrální křižovatku se základní školou (západní větev) a drobnými prodejnami (východní větev). Z centrální křižovatky pokračuje severním směrem ul. Nádražní (silnice II/115), kde je navržen oboustranný bezbariérový chodník. Západní větev prochází parkem a kolem budovy nákupního střediska. Východní větev prochází kolem budovy pošty, MŠ a hasičské zbrojnice, na konci parku z ní odbočuje místní komunikace propojující ul. Nádražní s autobusovou stanicí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

7402010083202

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P14V06062014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Hostomice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

30. 6. 2014, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ACCON, managers & partners, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Sýkorová

Kontaktní e-mail: lucie.sykorova@accon.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap