Město Hostomice - sanace krovu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Město Hostomice - sanace krovu zadávané zadavatelem Město Hostomice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostomice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Město Hostomice - sanace krovu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací, pro investiční akci – „Město Hostomice – sanace krovu“ v rozsahu investičních nákladů stavby 6.667.904,45,- Kč bez DPH včetně 15% rezerva.

Zadavatel si vyhrazuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě dle § 222 odst. (2) v celkové výši 15%. Vyhrazená změna závazku se týká Ostatních nákladů stavby, konkrétně oddílu VRN – Vedlejší rozpočtové náklady – VRN5 Finanční náklady:
• Finanční rezerva – z celkové ceny díla – 15%

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7;45211100-0;45211360-0

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Hostomice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 667 904,45 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ACCON managers & partners, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Malcová

Kontaktní e-mail: lucie.malcova@accon.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Město Hostomice - sanace krovu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 20. 10. 2017 Zobrazit
Návrh smlouvy o dílo 20. 10. 2017 Zobrazit
Výkaz výměr 20. 10. 2017 Zobrazit
PD I 20. 10. 2017 Zobrazit
PD II 20. 10. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 20. 10. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 16. 2. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 15. 3. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 19. 3. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap