Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé obce Radouš, Bezdědice a Lštěň

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé obce Radouš, Bezdědice a Lštěň zadávané zadavatelem Město Hostomice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostomice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé obce Radouš, Bezdědice a Lštěň

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s komplexním zabezpečením zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé obce Radouš, Bezdědice a Lštěň:

a) Zpracování Pasportu odpadového hospodářství, tj. seznamu ulic, svozových míst, sběrných nádob a časového rozpisu sběru, svozu a likvidace odpadu;
b) Pravidelný sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu z území města Hostomice a přilehlých obcí Radouš, Bezdědice a Lštěň a služby s tím spojené
c) Pravidelný sběr, svoz a likvidace vytříděných (využitelných) složek komunálního odpadu
d) Nepravidelný (minimálně 2x ročně) sběr, svoz a likvidace vytříděných (využitelných) nebezpečných složek komunálního odpadu
e) Nepravidelný (minimálně 2x ročně) sběr, svoz a likvidace velkoobjemového komunálního odpadu
f) Pronájem odpadových nádob na vytříděné (využitelné) složky komunálního odpadu

Sběr, svoz a likvidace znamenají činnost dodavatele služeb vykonávanou dle Smlouvy o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé obce Radouš, Bezdědice a Lštěň, jež spočívá v převzetí Odpadu, nabytí vlastnického práva k němu a následném odstranění nebo dalším využití takového odpadu v souladu se Zákonem o odpadech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2

Místo plnění veřejné zakázky

území města Hostomice a přilehlých obcí Radouš, Bezdědice a Lštěň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 499 732,- bez DPH (5 185 184,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Hostomice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vít Šťáhlavský

Kontaktní e-mail: starosta@hostomice.cz

Kontaktní telefon: +420 311 584 101

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé obce Radouš, Bezdědice a Lštěň.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé obce Radouš, Bezdědice a Lštěň zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RUMPOLD-P s.r.o. (61778516) Dodavatel 5 185 184,60 Kč vč. DPH
4 499 732,- Kč bez DPH
DOKAS Dobříš, s.r.o. (25144251) Uchazeč 5 806 093,- Kč vč. DPH
4 798 424,- Kč bez DPH
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. (61057606) Uchazeč 5 984 176,- Kč vč. DPH
4 945 600,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap