ZŠ Hoštka - odborné učebny - stavba

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZŠ Hoštka - odborné učebny - stavba zadávané zadavatelem Město Hoštka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hoštka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZŠ Hoštka - odborné učebny - stavba

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou stavební práce včetně nezbytných dodávek a služeb pro realizaci stavby. Předmětem stavebních prací jsou úpravy stávajících prostor školy, čímž vznikne modernizovaná dílna technického vzdělávání a upravené odborné učebny: odborná učebna fyziky, odborná učebna chemie a přírodopisu a odborná počítačová učebna, včetně jejich zázemí. V rámci stavebních prací dojde k pořízení kompenzační pomůcky – schodišťové plošiny.
Dojde k přestavbě dílen na jednu velkou učebnu pracovních činností (dále jen školní dílna) v 1.NP, vybudování nového WC pro invalidu. Stávající tři dílny a chodba budou sloučeny do jedné velké školní dílny. Před novou dílnou vznikne chodba a komora. V nové školní dílně budou zvětšeny stávající okna adoplněny o okna nová, s tím souvisí drobné úpravy terénu v těchto místech. Nové příčky budou z porobetonových tvárnic. Nová okna budou v plastovém rámu zasklená izolačním dvojsklem. Nové vnitřní dveře dřevěné. V Etapě 2 bude vybudováno nové WC pro invalidy v 1.NP v chodbě před kotelnou vedle hlavního schodiště. WC bude vybudováno vedle umývárny školníka. Nové příčky budou z porobetonových tvárnic. Nové dveře dřevěné v ocelové zárubni.
V rámci vzniku nové odborné počítačové učebny dojde k přestavbě stávající třídy knihovny a kabinetu na novou počítačovou učebnu. Učebna bude zvětšena zbouráním příčky mezi kabinetem a knihovnou. Zůstanou zachovány oba vstupy jako únikové cesty. Do nově vzniklé počítačové učebny bude umožněn přístup vozíčkářům, vybudováním plošiny pro vozíčkáře na hlavním schodišti.
Dále dojde ke stavebním úpravám učeben chemie a fyziky vč. elektroinstalace, svítidel a podhledů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Město Hoštka, Ústecký kraj (kód NUTS: CZ042), Základní škola a mateřská škola Hoštka, adresa: Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 470 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 7. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZŠ Hoštka - odborné učebny - stavba.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZŠ Hoštka - odborné učebny - stavba zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Jiří Petrák (47319313) Uchazeč 3 633 904,10 Kč vč. DPH
3 003 376,94 Kč bez DPH
PROFISTAV Czech s.r.o. (27922430) Uchazeč 4 514 198,46 Kč vč. DPH
3 730 742,53 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap