ZŠ Hoštka – odborné učebny – ICT, nábytek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZŠ Hoštka – odborné učebny – ICT, nábytek zadávané zadavatelem Město Hoštka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hoštka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZŠ Hoštka – odborné učebny – ICT, nábytek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka ICT vybavení, a to konkrétně dodávka žákovských a učitelských PC sestav, projektorů, reproduktorů a vybavení jazykové laboratoře, dle technické specifikace (část A) a dodávka nábytku do odborných učeben, a to konkrétně žákovských stolů a židlí, ponků a dílenských židlí, učitelské a demonstrační katedry, učitelských židlí, PC stolů, regálů, úložných skříní, nástěnných organizérů a keramických tabulí s pojezdem, dle technické specifikace (část B). Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1a, 1b zadávací dokumentace.
Zakázka je rozdělena na 2 části:
Dílčí část A: Dodávka ICT.
Dílčí část B: Dodávka nábytku.
Účastník nabídne takové plnění v rámci dané části, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1a, 1b zadávací dokumentace Technická specifikace – dílčí část A/dílčí část B.
Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část veřejné zakázky, případně na obě části veřejné zakázky (vždy ale jako samostatné nabídky). Na každou z částí veřejné zakázky je přitom možno podat pouze jednu nabídku.
Součástí předmětu zakázky pro část A je dále:
a) dodání s příslušenstvím, jeho instalace a uvedení do provozu na adrese:
Litoměřická 267, 411 72 Hoštka, na pozemku p. č. st. 414/1 v k. ú. Hoštka
b) záruka min. 24 měsíců,
c) doprava do místa plnění zakázky včetně přepravního pojištění, balné a dopravení na místo instalace,
d) dokončená oprava do 24 hodin od nahlášení závady.

Součástí předmětu zakázky pro část B je dále:
a) dodání s příslušenstvím, jeho instalace a uvedení do provozu na adrese:
Litoměřická 267, 411 72 Hoštka, na pozemku p. č. st. 414/1 v k. ú. Hoštka
b) záruka min. 24 měsíců,
c) doprava do místa plnění zakázky včetně přepravního pojištění, balné a dopravení na místo instalace,
d) dokončená oprava do 24 hodin od nahlášení závady.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Počítačové sestavy - 38653111-8, Reproduktory - 43611500-4, 38651100-4 – Počítačová příslušenství, 09000000-3 – Balík programů pro IT, Monitory - 34142000-4, Školní nábytek - 48516000-8, Nábytek - 34312700-4, Počítačové stoly - 38653300-0

Místo plnění veřejné zakázky

Město Hoštka (kód ZÚJ: 564877). Ústecký kraj (kód NUTS: CZ042), Základní škola a mateřská škola Hoštka. Budova školy leží v katastrálním území Hoštka 646261, v severní části města Hoštka, na adrese Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková PH: 1 433 677 Kč bez DPH, PH dílčí část A: 878 661 Kč bez DPH, PH dílčí část B: 555 016,- Kč bez DPH bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

Část A: 741 457,86 bez DPH (Část A: 897 164,01 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZŠ Hoštka – odborné učebny – ICT, nábytek.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky ZŠ Hoštka – odborné učebny – ICT, nábytek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GraphTech spol. s.r.o. (25238051) Dodavatel 897 164,01 Kč vč. DPH
741 457,86 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap