Novostavba rozhledny na poz. č. 1923/1 v Hoštce, K.Ú. Hoštka; 646261

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Novostavba rozhledny na poz. č. 1923/1 v Hoštce, K.Ú. Hoštka; 646261 zadávané zadavatelem Město Hoštka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hoštka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Novostavba rozhledny na poz. č. 1923/1 v Hoštce, K.Ú. Hoštka; 646261

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je novostavba rozhledny na pozemcích parc. č. 1923/1, kde se nyní nachází pouze orná půda Rozhledna bude sloužit pro širokou veřejnost. Zastavěná plocha rozhledny bude 83m2, její obestavěný prostor bude 1005m2 a její výška bude 26,8m. Dále se spolu se stavbou nové rozhledny projektem řeší plocha nové komunikace určené k parkování automobilů s rozlohou 313m2, plocha nových pěších komunikací o rozloze 434 m2, současně dojde k vybudování přípojky na síť NN v délce cca 150 m, vedené ze stávající trafostanice na pozemku parc.č. 2611 v katastrálním území Hoštka.
Technické řešení stavby rozhledny je detailně popsáno v samostatné projektové dokumentaci.
Na základě závazných stanovisek bude dodrženo provedení veškerých kovových konstrukcí rozhledny ve světlém odstínu šedé, a všechny použité materiály i barvy budou matné, nezpůsobující odlesky. Kupole na 3. vyhlídkové plošině bude zhotovena z průsvitného materiálu, který neodráží světlo.
Vznikne zázemí rozhledny, spolu s krytým samostatným vstupem na schodiště rozhledny. V prostoru bude též umístěno WC pro muže a pro ženy. Přízemní základna je ocelová, střecha zázemí je pochozí a tvoří první vyhlídkovou plošinu ve výšce 2,6 metru nad okolním terénem. Schodiště je tvořeno schody, v každém patře je 13 výškových stupňů. V bezprostředním okolí rozhledny budou umístěny lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, kůly pro uvázání koní, přírodní jezírko/napajedlo pro koně. Dále bude vytvořeno 15 parkovacích míst pro osobní automobily využitím úprav komunikace od silnice č. 261. Celková výška rozhledny je 27,700 m.
V rámci realizace stavby budou dodrženy následující zásady:
- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto je podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost).
- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí).
- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby.
Předmětem veřejné zakázky je:
Novostavba rozhledny
Zastavěná plocha rozhledny bude 83m2, její obestavěný prostor bude 1005m2 a její výška bude 26,8m.
Úprava zeleně
• Založení trávníku 286 m2
• Výsadba stromů vzrostlých 7 ks
• Výsadba keřů a květin 21 ks
Úprava komunikací pro pěší
Plocha nových pěších komunikací o rozloze 434 m2
Vznik parkovacích míst
Plocha nové komunikace určené k parkování automobilů s rozlohou 313m2
Vybudování přípojky NN
Vybudování přípojky na síť NN v délce cca 150 m, vedené ze stávající trafostanice na pozemku parc.č. 2611 v katastrálním území Hoštka.
Vybudování přírodního jezírka/napajedla pro koně o ploše 15m2
Pořízení a instalace venkovního mobiliáře
Lavičky zapuštěné do betonu 7 ks
Stojan na kola 2 ks
Odpadkové koše zapuštěné do betonu 8 ks
Konstrukce k uvázání koní u napajedla 2 ks
Pořízení ostatního vybavení v rámci vybavení zázemí rozhledny
Audiovizuální technika + webkamera 3 ks
Solární panely určené pro napájení elektrickou energií a mimo jiné i pro ohřev dešťové vody na toaletách Přenosný hasicí přístroj 2 ks

Poznámka

Výběrové řízení zpracované v souladu s pokyny „Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č.5A Příručky pro žadatele“ vydané Regionální radou ROP NUTS2 Severozápad pro výzvy č. 57,58,59,60,61,62,63,64/v2 s datem vydání 11.8.2014

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

022-2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce 44000000-0 Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje) 44210000-5 Konstrukce a jejich díly 45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45223810-7 Montované

Místo plnění veřejné zakázky

Ústecký kraj, kód NUTS CZ042, Město Hoštka (jihovýchodní část okresu Litoměřice), Katastrální území Hoštka, parc. č. 1923/16

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 787 594,- bez DPH (7 002 988,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 417 633 288

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Novostavba rozhledny na poz. č. 1923/1 v Hoštce, K.Ú. Hoštka; 646261.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap