Pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Hartmanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Hartmanice zadávané zadavatelem Město Hartmanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hartmanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Hartmanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této výzvy k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace je na základě výsledků zadání dle § 27 ( zakázka malého rozsahu) zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění ( dále jen „ZZVZ“ ) uzavření smlouvy s jedním uchazečem na doplnění účelové mapy povrchové situace ve správním území města Hartmanice, pořízení datových sad vybrané technické infrastruktury na území města Hartmanice (teplovod, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace) a jejich zapracování do datového skladu DTM DMVS PK. Podrobná specifikace viz příloha č.5 a 5x – Technická specifikace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000011

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

MHa 638/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

73154100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Hartmanice, okres Klatovy

Smluvní hodnota veřejné zakázky

740 027,- bez DPH (895 432,67 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

740 027,- bez DPH (895 432,67 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 11. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek

4. 12. 2019, 00:00:09 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Hartmanice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Bauchová

Kontaktní e-mail: bauchova@muhartmanice.cz

Kontaktní telefon: 376593078

Kontaktní datová schránka: mknbxxv

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení a doplnění datových sad Digitální technické mapy města Hartmanice.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap