Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2019

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2019 zadávané zadavatelem Město Hartmanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hartmanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2019

Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka silové elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny NN v rámci veřejné zakázky, tj. pro 57 odběrných míst uvedených v příloze č. 1 je v plánovaném celkovém množství 320 MWh za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.muhartmanice.cz/index.php?page=1534&lag=&lang=cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09310000-5 - elektrická energie

Místo plnění veřejné zakázky

Hartmanice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- bez DPH (1 331 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 11. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 11. 2018

Lhůta pro podání nabídek

6. 12. 2018, 00:00:06 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Hartmanice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Šárka Marková

Kontaktní e-mail: markova@muhartmanice.cz

Kontaktní telefon: 376593423

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2019.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap