Dodatek č. 10 smlouvy o dílo č. H101/09/07028 Rekonstrukce základní školy v Desné v Jizerských horách

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách II.etapa - dodatečné práce zadávané zadavatelem Město Desná.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatek č. 10 smlouvy o dílo č. H101/09/07028 Rekonstrukce základní školy v Desné v Jizerských horách

Popis informace či souboru

Dodatek č. 10 smlouvy o dílo č. H101/09/07028 Rekonstrukce základní školy v Desné v Jizerských horách

Datum uveřejnění

9. 10. 2012

Externí odkaz

http://www.mesto-desna.cz/dokumenty/uredni_deska/Dodatek%20c_10.pdf

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap