Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách II.etapa - dodatečné práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách II.etapa - dodatečné práce zadávané zadavatelem Město Desná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Desná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách II.etapa - dodatečné práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které zadavatel v době zadání zakázky nepředvídal a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace původní veřejné zakázky „Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách“. V rámci dodatečných prací dochází k zesílení tepelné izolace kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn a ve střešní rovině v souladu s aktuálními požadavky
na prostupy tepla ze strany poskytovatele dotace. Součástí předmětu plnění zakázky jsou rovněž práce vyplývající ze změny etapizace stavby, ke které došlo v průběhu realizace původní veřejné zakázky v souvislosti s přidělenou dotací na snížení energetické náročnosti budov. Předmětem zakázky jsou tedy rovněž práce, které měly být původně prováděny až v následujících etapách, ale s ohledem na požadavky poskytovatele dotace je z důvodu dodržení technologických postupů nutné tyto práce provést již v rámci II.etapy (např. bourání střešní konstrukce pavilonu A v celém rozsahu, propojení kanalizačního potrubí s odvětrávacím potrubím v nové střeše, přeložka HUP a plynovodní přípojka)

Externí odkaz na bližší informace

http://www.mesto-desna.cz/dokumenty/uredni_deska/Pisemna%20zprava%20zadavatele.pdf

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Desná v Jizerských horách

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 329 410,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách II.etapa - dodatečné práce.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap