Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří zadávané zadavatelem Město Budyně nad Ohří. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Budyně nad Ohří

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří. Základní koncepce spočívá v pořízení vhodného technického vybavení a svozové techniky pro zlepšení manipulace a svozu bioodpadu vznikajícího především z údržby městské zeleně.
Konkrétně je záměrem zadavatele pořízení níže uvedených dodávek:

ZADAVATEL UMOŽŇUJE PLNĚNÍ VEŘEJNĚ ZAKÁZKY NA ČÁSTI a to dle následujícího rozdělení:
- podrobněji specifikováno v přiložené technické dokumentaci, přičemž podmínkou je že dodávaná technika musí být nová poprvé registrovaná v ČR
1) ČÁST A
VOZIDLO PRO SVOZ ODPADU VČETNĚ JEDNORAMENNÉHO HÁKOVÉHO NATAHOVAČE ( VOZIDLO BUDE DODÁNO JAKO CELEK )
Vozidlo bude využíváno ke svozu bioodpadu z míst, kde nelze zajet svozovou soupravou ( traktor s návěsem ) a díky tomu se podaří zefektivnit sběr a svoz BRO z údržby městské zeleně.
Kategorie vozidla:
• Nosič kontejnerů celková přípustná nosnost max. 3,5 tuny
• Vozidlo schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ:
• Kapacita zdvihu min. 1300 kg
• montáž včetně nástřiku
• CE provedení
2) ČÁST B
NÁDOBY NA ODPAD
1. kontejner 3 m3 kompatibilní s natahovačem ( návěs )…………1 ks
2. kontejner 6,5 m3 kompatibilní s natahovačem ( návěs )……….3 ks
3. kontejner 13,8 m3 kompatibilní s natahovačem ( návěs )… …..1 ks
4. kontejner 4 m3 kompatibilní s natahovačem ( vozidlo )………..3 ks
3) ČÁST C
ŠTĚPKOVAČ
Štěpkovač bude používán na BRO, větve a dřevní hmotu, což zefektivní manipulaci a umožní předání k dalšímu využití. Zařízení musí být schopno zpracovat dřevní hmotu o průměru min. 16 cm
• zařízení na vlastním podvozku4) ČÁST D
NÁVĚS – NOSIČ KONTEJNERŮ
Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů bude určen ke svozu bioodpadu z údržby zeleně. Bude vlečen traktorem, který má město Budyně nad Ohří ve vlastnictví.
- CE provedení, montáž včetně nástřiku

ZADAVATEL umožňuje uchazečům podání nabídky buď na vybranou část veřejné zakázky anebo na více částí veřejné zakázky anebo na všechny části veřejné zakázky.

Uchazeč ve své nabídce musí specifikovat tu část veřejné zakázky, pro kterou svou nabídku podává a to konkrétním uvedením vybrané části nebo částí veřejné nabídky – viz krycí list nabídky – vzorový formulář přiložen elektronicky jako nedílná součást zadávací dokumentace.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel tímto výslovně umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Další specifikace požadovaného plnění je dána technickou dokumentací zpracovanou společností FLEXIPROJEKT s.r.o., příloha č. 5 ZD Technická dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

018-2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34136000-9, 34144500-3

Místo plnění veřejné zakázky

Budyně nad Ohří

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 682 700,- bez DPH (2 036 067,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 9. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 417 633 288

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Rostislav Plachý (48383694) Uchazeč pro část A 1123310, pro část B 326700, pro část C 724790, pro část D 381150 Kč vč. DPH
pro část A 911000, pro část B 270000 pro část C 599000, pro část D 315000 Kč bez DPH
CHARVÁT CTS a. s. (28207505) Uchazeč pro část D 330330 Kč vč. DPH
pro část D 273000 Kč bez DPH
Radek Ortcikr (70123748) Dodavatel pro část A 1034550, pro část B 311575, pro část C 665500, pro část D 338921 Kč vč. DPH
pro část A 855000, pro část B 257500, pro část C 550000, pro část D 280100 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap