Obnova hradebních zdí Vodního hradu Budyně nad Ohří

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova hradebních zdí Vodního hradu Budyně nad Ohří zadávané zadavatelem Město Budyně nad Ohří. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Budyně nad Ohří

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova hradebních zdí Vodního hradu Budyně nad Ohří

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je oprava hradebního zdiva Vodního hradu v Budyni nad Ohří. Jedná se především o opravy spárováním, v menší míře i nutné plomby, případné bourání a následná rekonstrukce vybouraného kamenného zdiva. Přesná specifikace požadovaného plnění je dána obsahem výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace a je k dispozici na datovém nosiči. Zadávací projektovou dokumentaci vypracoval pan Ctibor Žežulka, ČKAIT 0400750, a tato dokumentace je k dispozici pouze v tištěné podobě jako příloha zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel nemá zajištěno dostatečné finanční krytí na realizaci celé veřejné zakázky a z tohoto důvodu je nucen postupovat v realizaci plnění po dílčích etapách, které jsou vázané na získání dotace z Ministerstva kultury ČR, kdy zadavatel předpokládá roční příspěvek okolo 500.000,-Kč, tudíž by realizace veřejné zakázky probíhala podle stanovených rozsahů vždy do objemu získaných finančních prostředků a za přispění vlastní spoluúčasti dle rozpočtových možností města Budyně nad Ohří, předpoklad zahájení prací je v 6/2013, předpokládané ukončneí prací je 11/2018.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

012-2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Budyně nad Ohří

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 154 031,32 bez DPH (2 606 377,90 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

11. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o. - osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@seznam.cz nebo Europrojekty@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova hradebních zdí Vodního hradu Budyně nad Ohří.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova hradebních zdí Vodního hradu Budyně nad Ohří zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LAND spol. s.r.o. (18385958) Dodavatel 2 606 377,90 Kč vč. DPH
2 154 031,32 Kč bez DPH
Ing. Zdeněk Habáň (16356411) Uchazeč 6 243 461,87 Kč vč. DPH
5 159 885,85 Kč bez DPH
RRR spol. s.r.o. (25410946) Uchazeč 6 055 086,88 Kč vč. DPH
5 004 204,04 Kč bez DPH
Z.E.R.O. STAV inženýring a.s. (28673042) Uchazeč 5 416 244,54 Kč vč. DPH
4 476 235,16 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap