Zařízení pro mytí DPS včetně příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zařízení pro mytí DPS včetně příslušenství zadávané zadavatelem MESIT asd, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MESIT asd, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zařízení pro mytí DPS včetně příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro mytí DPS včetně příslušenství.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění dodávky.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nabídky budou zpracovány v českém, nebo slovenském jazyce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 007 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

16. 7. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zařízení pro mytí DPS včetně příslušenství.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap