Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění testování a analýz optomechanických sestav skládajících se ze zabezpečení technických předpokladů pro testování a poskytování dalších služeb s testováním optomechanických sestav souvisejících. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/19023

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-009301

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP0015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71620000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 543 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Meopta - optika, s.r.o

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslava Tempírová

Kontaktní e-mail: jaroslava.tempirova@meopta.com

Kontaktní telefon: 581242124

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
České vysoké učení technické v Praze (68407700) Dodavatel 1 867 635,- Kč vč. DPH
1 543 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap