Vertikální CNC frézovací centra pětiosá

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vertikální CNC frézovací centra pětiosá zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vertikální CNC frézovací centra pětiosá

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, vykládka, transport na místo, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 2 ks vertikálních CNC frézovacích pětiosých center včetně příslušenství dle dále specifikovaných podmínek. Stroje jsou totožné.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP17-02

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42620000

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

18 797 785,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2017, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vertikální CNC frézovací centra pětiosá.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vertikální CNC frézovací centra pětiosá zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Machinenfabrik Berthold Hermle AG, organizační složka (27185044) Dodavatel 22 745 319,85 Kč vč. DPH
18 797 785,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Vertikální CNC frézovací centra pětiosá zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 Machinenfabrik Berthold Hermle AG, organizační složka (27185044) 22 745 319,85
18 797 785,-
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap