Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, montáž, instalace, předvedení zadaných technologických procesů u výrobce a u zadavatele a uvedení do užívání vakuové aparatury pro nanášení tenkých optických vrstev včetně zaškolení obsluhy pro výrobu technicky velmi náročných optických vrstev na rovinných i zakřivených plochách pro různé typy materiálů.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP17-03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2017, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Bühler Alzenau GmbH (HRB8425) Dodavatel 25 333 723,- Kč vč. DPH
25 333 723,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2019 Bühler Alzenau GmbH (HRB8425) 25 333 723,-
25 333 723,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap