Úložné boxy s dusíkováním a temperací pro čisté prostory - 2 ks

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úložné boxy s dusíkováním a temperací pro čisté prostory - 2 ks zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úložné boxy s dusíkováním a temperací pro čisté prostory - 2 ks

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks úložných boxů s dusíkováním a temperací pro čisté prostory.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000028

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP16-17

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

560 000 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

717 360,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek

14. 10. 2019, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lenka Smrčinová

Kontaktní e-mail: Lenka.Smrcinova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 703 168 501

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úložné boxy s dusíkováním a temperací pro čisté prostory - 2 ks.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úložné boxy s dusíkováním a temperací pro čisté prostory - 2 ks zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
OptiXs. s.r.o. (CZ02016770) Dodavatel 868 005,60 Kč vč. DPH
717 360,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap