Stavební úpravy VVZ - 3.NP, 4. NP a nová stanice dusíku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy VVZ - 3.NP, 4. NP a nová stanice dusíku zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy VVZ - 3.NP, 4. NP a nová stanice dusíku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení díla Stavební úpravy VVZ – 3.NP, 4. NP a nová stanice dusíku.

Zakázka má tyto části:

• zpracování a vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, včetně dokumentace zařízení staveniště, v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli zadavatelem
• zhotovení stavby dle podmínek daných přiloženou smlouvou o dílo a realizační projektovou dokumentací
• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Bližší požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000014

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP21-03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 500 000 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

13 947 597,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 6. 2019, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy VVZ - 3.NP, 4. NP a nová stanice dusíku.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy VVZ - 3.NP, 4. NP a nová stanice dusíku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EP Rožnov, a.s. (45193631) Dodavatel 16 876 592,- Kč vč. DPH
13 947 597,- Kč bez DPH
Navláčil stavební firma, s.r.o. (25301144) Uchazeč 17 544 805,19 Kč vč. DPH
14 499 839,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap