Přesný CNC soustruh pro přesné drobné a dlouhé díly

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přesný CNC soustruh pro přesné drobné a dlouhé díly zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přesný CNC soustruh pro přesné drobné a dlouhé díly

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, transport na místo, montáž, instalace, seznámení obsluhy se zařízením a uvedení do užívání Přesného CNC soustruhu pro přesné drobné a dlouhé díly.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000021

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP16-15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 892 265,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2019, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Manová

Kontaktní e-mail: Lucie.Manova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přesný CNC soustruh pro přesné drobné a dlouhé díly.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přesný CNC soustruh pro přesné drobné a dlouhé díly zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Swisstool Export - Gruppe AG (CHE103.937.441) Dodavatel 5 919 640,65 Kč vč. DPH
4 892 265,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap