Přesné CNC soustružnické centrum na tvrdé soustružení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přesné CNC soustružnické centrum na tvrdé soustružení zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přesné CNC soustružnické centrum na tvrdé soustružení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks přesného CNC soustružnického centra na tvrdé soustružení s protivřetenem, osou Y, poháněnými nástroji a příslušenstvím dle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Podmínkou pro převzetí stroje je rovněž vyrobení předávacího kusu v požadované kvalitě.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000016

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

641614

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP12-10

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42611000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

8. 8. 2016, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přesné CNC soustružnické centrum na tvrdé soustružení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přesné CNC soustružnické centrum na tvrdé soustružení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CNC invest, s.r.o. (27898164) Dodavatel 14 680 255,46 Kč vč. DPH
12 132 442,53 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Přesné CNC soustružnické centrum na tvrdé soustružení zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 CNC invest, s.r.o. (27898164) 14 680 255,46
12 132 442,53
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap