Přesná CNC souřadnicová bruska

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přesná CNC souřadnicová bruska zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přesná CNC souřadnicová bruska

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, uvedení do užívání a zaškolení obsluhy přesné CNC souřadnicové brusky. Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

V souladu s pokyny z VVZ o veřejných zakázkách, které nejsou zadávány podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, označujeme jako "podlimitní". Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

634781

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP11-03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42611000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

28 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

28 797 600,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

29. 4. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přesná CNC souřadnicová bruska.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Přesná CNC souřadnicová bruska zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
L. Kellenberger & Co. AG (CHE-105.948.094) Dodavatel 28 797 600,- Kč vč. DPH
28 797 600,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Přesná CNC souřadnicová bruska zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 L. Kellenberger & Co. AG (CHE-105.948.094) 28 797 600,-
28 797 600,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap