Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti) zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do užívání měřidla geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidla kruhovitosti).
- Měření parametrů kruhovitosti, souososti, soustřednosti, axiálního a radiálního házení vč. celkového házení, rovnoběžnosti dvou čelních ploch, kolmosti osy a čela, válcovitosti, přímosti, náklonu a rovinnosti, měření odchylky tloušťky stěny
- Měření a vyhodnocení přerušovaných ploch
- Měření průměru
- Měření kuželovitosti atd.
Přesná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

634630

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP11-01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38300000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 800 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 488 705,- bez DPH (4 221 333,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 488 705,- bez DPH (4 221 333,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

14. 4. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HOMMEL CS s.r.o. (25438794) Dodavatel 4 221 333,- Kč vč. DPH
3 488 705,- Kč bez DPH
IMECO TH s.r.o. (27674959) Uchazeč 4 232 580,- Kč vč. DPH
3 498 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti) zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016 HOMMEL CS s.r.o. (25438794) 4 221 333,-
3 488 705,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap