Integrační koule

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Integrační koule zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Integrační koule

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů integračních koulí dle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zadavatel rozděluje veřejnou zakázku na dvě části. Uchazeč je oprávněn podat jednu nabídku; a to buď na část 1, nebo na část 2, nebo na obě části.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000012

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

640223

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP12-08-01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38600000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

135 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

110 010,03 bez DPH (133 112,24 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

110 010,03 bez DPH (133 112,24 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Integrační koule.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Integrační koule zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
pro část 1 zakázky: SAFIBRA, s.r.o. (25787012) Uchazeč 147 959,- Kč vč. DPH
122 280,- Kč bez DPH
pro část 2 zakázky: SAFIBRA, s.r.o. (25787012) Uchazeč 19 590,- Kč vč. DPH
16 190,- Kč bez DPH
pro část 1 zakázky: OptiXs, s.r.o. (02016770) Dodavatel 117 167,49 Kč vč. DPH
96 832,64 Kč bez DPH
pro část 2 zakázky: OptiXs, s.r.o. (02016770) Dodavatel 15 944,75 Kč vč. DPH
13 177,39 Kč bez DPH
pro část 1 zakázky: MIT, spol. s r.o. (46348395) Uchazeč 120 758,- Kč vč. DPH
99 800,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Integrační koule zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2016 pro část 1 zakázky: OptiXs, s.r.o. (02016770) 117 167,49
96 832,64
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap