Centrální zdroj chladu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Centrální zdroj chladu zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Centrální zdroj chladu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení díla Centrální zdroj chladu.

Zakázka má tyto části:

• zpracování a vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, včetně dokumentace zařízení staveniště, v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli zadavatelem
• zhotovení stavby dle podmínek daných přiloženou smlouvou o dílo a realizační projektovou dokumentací
• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Bližší požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP17-08

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

19 322 230,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

6. 12. 2018, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Centrální zdroj chladu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Centrální zdroj chladu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Energon Advanced Energetics, s.r.o. (29236584) Uchazeč 36 456 137,19 Kč vč. DPH
30 129 039,- Kč bez DPH
BLOCK a.s. (18055168) Uchazeč 25 365 851,94 Kč vč. DPH
20 963 514,- Kč bez DPH
DCI Czech a.s. (04501624) Uchazeč 34 419 039,27 Kč vč. DPH
28 445 487,- Kč bez DPH
MIZ Olomouc s.r.o. (25376110) Uchazeč 26 190 503,07 Kč vč. DPH
21 645 043,86 Kč bez DPH
EP Rožnov, a.s. (45193631) Dodavatel 23 379 898,30 Kč vč. DPH
19 322 230,- Kč bez DPH
TERMOMONT s.r.o. (45538875) Uchazeč 26 545 508,77 Kč vč. DPH
21 938 437,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap