6" stůl pro interferometr II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 6" stůl pro interferometr II. zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

6" stůl pro interferometr II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do užívání 6“ stolu pro vertikální interferometr a příslušenství.

Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000012

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP0022 - 20

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

850 000,- Kč bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 138 877,28 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 4. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 4. 2020

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2020, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Výborná

Kontaktní e-mail: katerina.vyborna@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 703 824 368

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 6" stůl pro interferometr II..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky 6" stůl pro interferometr II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
OptoTech Optikmaschinen GmbH (HRB 501421) Dodavatel 1 378 041,51 Kč vč. DPH
1 138 877,28 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap