3D měřící stroj

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 3D měřící stroj zadávané zadavatelem Meopta - optika, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

3D měřící stroj

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do užívání 3D měřícího stroje.
Technické parametry, příslušenství a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

637160

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

DP12-04

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38300000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Meopta - optika, s.r.o., Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 817 467,- bez DPH (9 459 135,07 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 817 467,- bez DPH (9 459 135,07 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2016, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Moťková

Kontaktní e-mail: Lucie.Motkova@meopta.com

Kontaktní telefon: +420 581 242 128

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 3D měřící stroj.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky 3D měřící stroj zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Carl Zeiss spol. s r.o. (49356691) Dodavatel 9 459 135,07 Kč vč. DPH
7 817 467,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky 3D měřící stroj zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 Carl Zeiss spol. s r.o. (49356691) 9 459 135,07
7 817 467,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap