Mensa – pořízení ICT

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mensa – pořízení ICT zadávané zadavatelem Mensa České republiky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Mensa České republiky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mensa – pořízení ICT

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka ICT techniky.
Zakázka je zadávána na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části (je-li níže uvedeno – jedna nabídka – rozumí se tím jedna nabídka na jednu část). Není-li uvedeno jinak, týkají se jednotlivá ustanovení těchto zadávacích podmínek všech částí veřejné zakázky.

Část 1: Notebooky do škol
Předmětem zakázky je dodávka 125 ks notebooků (NTB) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Zadavatel stanovuje maximální nepřekročitelnou cenu za jeden kus NTB, a to ve výši 13.223 Kč bez DHP. V případě, že nabídková cena bude vyšší než maximálně přípustná cena, bude takováto nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.

Část 2: Videokamery do škol
Předmětem zakázky je dodávka 5 ks videokamer dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Zadavatel stanovuje maximální nepřekročitelnou cenu za jeden kus kamery, a to ve výši 5.785 Kč bez DHP. V případě, že nabídková cena bude vyšší než maximálně přípustná cena, bude takováto nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.

Část 3: Multifunkční tiskárna
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks multifunkční tiskárny dle specifikace uvedené v příloze č. 1 výzvy.
Zadavatel stanovuje maximální nepřekročitelnou cenu za jeden kus tiskárny, a to ve výši 20.661 Kč bez DHP. V případě, že nabídková cena bude vyšší než maximálně přípustná cena, bude takováto nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30213100-6, 32333200-8, 30121100-4

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 12. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 12. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 77483284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mensa – pořízení ICT.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap