MEGAT – Pořízení periferií provozu strojů pro vytlačování plastů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce MEGAT – Pořízení periferií provozu strojů pro vytlačování plastů zadávané zadavatelem MEGAT - výroba z plastů Zlín spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MEGAT - výroba z plastů Zlín spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

MEGAT – Pořízení periferií provozu strojů pro vytlačování plastů

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel, společnost MEGAT – VÝROBA Z PLASTŮ ZLÍN SPOL. S.R.O. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele periferií provozu strojů pro vytlačování plastů.

Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění

Nabídka musí být podána v českém jazyce

Nejedná se o zadávací zařízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-012448

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Zlín, K Pasekám 273

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 738 000,- bez DPH (2 102 980,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Projektový manažer

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudeklukas@gmail.com

Kontaktní telefon: +420775556070

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce MEGAT – Pořízení periferií provozu strojů pro vytlačování plastů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 11. 5. 2017 Zobrazit
Přílohy ZD 11. 5. 2017 Zobrazit
Vyhodnocení VŘ 3. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap